Informatyka Diagnozuje i administruje systemami i sieciami komputerowymi. Tworzy strony i aplikacje internetowe, administruje bazami danych.
Ekonomia W pełni obsługuje własną firmę: pisze biznesplan, prowadzi dokumentację handlową, magazynową, finansową oraz uproszczoną księgowość. Prowadzi sprawy kadrowo - płacowe.
Turystyka Planuje, przygotowuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne, świadczy usługi przewodnictwa i pilotażu wycieczek.
Reklama Planuje, realizuje i zarządza kampanią reklamową. Projektuje w programach graficznych nośniki reklamy (banery, ulotki, plakaty itp.)
Programowanie Tworzy i administruje stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Projektuje, programuje i testuje aplikacji webowe, desktopowe i mobilne.
Rachunkowość Prowadzi pełną księgowość, rozlicza firmę z urzędem skarbowym i ZUS-em, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe i finansowe.

Ostatnie wpisy

Zobacz wszystkie wpisy

ZSE Facebook

Przejdź na stronę
169 nowa www (18)
Podręczniki

Informujemy, że wykaz podręczników znajduje się w zakładce “O szkole”. Dla klas I jest sporządzony oddzielny wykaz, Uwaga! Technik informatyk pracuje w klasie I bez podręczników do przedmiotów zawodowych.

169 nowa www (16)
Godziny pracy sekretariatu
169 nowa www (15)
Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci, którzy nie dostali się do żadnej szkoły proszeni są o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej. W tym celu należy złożyć nowy wniosek w systemie nabór, załączyć wszystkie wymagane dokumenty – wybierać można tylko spośród szkół, w których zostały wolne miejsca. Podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Termin złożenia nowego wniosku: 3-5 sierpnia […]

169 nowa www (13)
Zapraszamy do grupy szkolnej!

Wszystkich uczniów, którzy dostali się do naszej szkoły, zapraszamy do grupy szkolnej. Tam będą publikowane informacje o rozpoczęciu roku szkolnego oraz będzie można dokonać zakupu używanych podręczników https://www.facebook.com/groups/374703122994359.

169 nowa www (11)
Lista zakwalifikowanych

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły są zamieszczone w zakładce Dla kandydata/Rekrutacja. Prosimy też o pobranie wykazu dokumentów, które należy dostarczyć do szkoły do 30 lipca.    

169 nowa www (17)
Ważne terminy dla kandydatów

Jeżeli 22 lipca znajdziesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych (lista wywieszona w szkole i opublikowana na naszej stronie www), to musisz dopełnić dodatkowych formalności, aby zostać przyjętym do naszej szkoły. Najważniejsze dokumenty, które musisz dostarczyć w podanym terminie, to świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu. Pozostałe dokumenty znajdziesz w zakładce DLA KANDYDATA/REKRUTACJA. Większość z […]

169 nowa www (16)
Nie spóźnij się!

UWAGA KANDYDACI! Zostało już tylko kilka dni na wczytanie przez Was do systemu Nabór świadectw ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu ósmoklasisty! Druga opcja: kserokopie tych dokumentów możecie dostarczyć osobiście do szkoły w godz. 8-15 (szkoła pierwszego wyboru)

Zobacz nas także

Złota szkoła

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że  Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr I w ZSE w Poznaniu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2021
Szacun dla Zawodowców
Innowator Branżowej Przedsiębiorczości
Erasmus+
Współpraca polsko-niemiecka
Platforma matematyczna
Platforma moodle ZSE
Biuletyn Informacji Publicznej
ZSE w liczbach
71
Nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
754
Uczniów w 6 zawodach
12000
Absolwentów przez 60 lat istnienia szkoły

Dlaczego #naMarszalkowskiej?

Dlaczego warto1
Dlaczego #naMarszalkowskiej?

Klasy patronackie

Wysoka zdawalność egzaminów
Dlaczego #naMarszalkowskiej?

Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych

Kształcenie w zawodach z przyszłością
Dlaczego #naMarszalkowskiej?

Kształcenie w zawodach z przyszłością