Świetna zdawalność egzaminów zawodowych!

Serdecznie gratulujemy uczniom klas V oraz ich nauczycielom przedmiotów zawodowych świetnej zdawalności egzaminów w sesji zimowej!

We wszystkich zawodach odsetek uczniów, którzy zdali egzaminy zawodowe jest wyższy od średniej dla Wielkopolski i całego kraju!

W zawodzie technik ekonomista zdało 100% uczniów (w kraju: 89%, w Wielkopolsce: 91%).

W zawodzie technik rachunkowości zdało 100% uczniów (w kraju 88%, w Wielkopolsce: 89%).

W zawodzie technik org. turystyki zdało 100% uczniów (w kraju: 95%, w Wielkopolsce: 98%).

W zawodzie technik reklamy zdało 96% uczniów (w kraju: 86%, w Wielkopolsce 89%).

W zawodzie technik informatyk zdało 89% uczniów (w kraju: 64%, w Wielkopolsce: 69%)

W zawodzie technik programista zdało 78% uczniów (w kraju: 68%, w Wielkopolsce 64%)

Skip to content