Rada Rodziców

Skład  Prezydium  Rady  Rodziców na rok 2021/2022

Rafał Beśka – przewodniczący

Agnieszka Malich-Mikołajczak – wiceprzewodnicząca

Tomasz Gałęski – wiceprzewodniczący

Magdalena Konieczny –  członek

Monika Sypniewska –  członek

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2021/2022

Marcin Piotrowicz – przewodniczący

Beata Pałuka – wiceprzewodnicząca

Julita Gruszczyńska – członek

Adres email Rady Rodziców: rada.rodzicow@zsepoznan.pl

Numer konta Rady Rodziców:

Santander Bank Polska S.A.

65 1090 1346 0000 0001 5145 1245  – Rada Rodziców

Złota tarcza

Złota Szkoła - ranking 2022
Skip to content