Egzamin zawodowy

Zdawalność egzaminów zawodowych w roku 2023

Technik organizacji reklamy

ZSE - kwalifikacja PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego92%
Kraj - kwalifikacja PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego 77%

Technik ekonomista

ZSE - KWALIFIKACJA EKA.04 - PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ100%
Kraj - KWALIFIKACJA EKA.04 PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ91%

Technik informatyk

ZSE - kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych96%
Kraj - kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowychwych76%

Technik programista

ZSE - kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych100%
Kraj - kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych72%

Technik rachunkowości

ZSE - EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych97%
Kraj - EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych92%

Technik obsługi turystycznej

ZSE - kwalifikacja HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych100%
Kraj - kwalifikacja HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych92%

Zdawalność egzaminów zawodowych w roku 2022

Technik organizacji reklamy

ZSE - kwalifikacja AU.30 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej96%
Kraj - kwalifikacja AU.30 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej89%
ZSE - kwalifikacja PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego93%
Kraj - kwalifikacja PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego 81%

Technik ekonomista

ZSE - Kwalifikacja EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych100%
Kraj- Kwalifikacja EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych83%
ZSE - KWALIFIKACJA EKA.04 - PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ100%
Kraj - KWALIFIKACJA EKA.04 PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ89%

Technik informatyk

ZSE - Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych59%
Kraj - Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych44%
ZSE - kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych100%
Kraj ZSE - kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych80%

Technik programista

ZSE - kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych92%
Kraj - kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych70%

Technik rachunkowości

ZSE - kwalifikacja AU.36 - Prowadzenie rachunkowości88%
Kraj - - kwalifikacja AU.36 - Prowadzenie rachunkowości68%

Technik obsługi turystycznej

ZSE - kwalifikacja TG.15 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych100%
Kraj - kwalifikacja TG.15 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych89%
ZSE - kwalifikacja HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych100%
Kraj - kwalifikacja HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych80%

Złota tarcza

2024-technikum-zloto
Skip to content