20232024 (2)
Jesteśmy dumni!

Priorytetem w technikum jest zdobycie jak najwyższych kompetencji zawodowych. Czerwcowy egzamin zawodowy na zakończenie trzeciej klasy potwierdza, że nasi uczniowie są świetnie przygotowani do swojej przyszłej pracy. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom bardzo wysokich wyników: ** technik programista – zdało 100%, średni wynik części pisemnej 86%, średni wynik części praktycznej 95%, 8 uczniów uzyskało wynik […]

20222023 (37)
Super wyniki!

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom wyników na maturze! 100% uczniów zdało część pisemną,  97% uczniów zdało część ustną,  15 uczniów uzyskało 100% punktów z ustnego angielskiego! Życzymy Wam sukcesów w rekrutacji na studia!

zwolnieni 2023 (1)
Doceniamy Waszą aktywność społeczną!

Zakończenie roku szkolnego to także czas na podsumowanie projektów realizowanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Finalistami olimpiady zostały 3 zespoły (13 uczniów). Serdecznie gratulujemy działań w różnych dziedzinach na rzecz społeczności uczniowskiej, społeczności lokalnej oraz społeczności ogólnopolskiej! Zespołowi „My Way” gratulujemy nagrody Srebrnego Wilka za najlepszy projekt w Wielkopolsce oraz nominacji do najwyższej nagrody […]

Kręgielnia 2023
Piękne projekty dla dobra naszej planety!

W ramach konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich” powstają niesamowite uczniowskie projekty. W tym roku I miejsce zajął projekt klasy 2R „Ekonomik bliżej natury”, w ramach którego zaproponowano sposób zagospodarowania terenów zielonych wokół szkoły w taki sposób, aby było to miejsce przyjazne dla wszystkich uczniów. II miejsca zajął projekt klasy 2Ra pt. ”Ogrody Staszica” to stworzenie łąki […]

Przyjaciel Olimpiady
Przyjaciel Olimpiady!

12 kwietnia 2023 roku na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość jubileuszowa w ramach obchodów dziesięciolecia Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Nauczycielkę naszej szkoły p. Sylwię Gibadło – Słomian, uhonorowano tytułem i medalem „Przyjaciela Olimpiady”, doceniając Jej zaangażowanie i sukcesy w przygotowaniu uczniów do tej olimpiady. Zespół Szkół Ekonomicznych został wyróżniony medalem i statuetką […]

20222023 (36)
Gratulujemy Emmie i Borysowi!

W ogólnopolskim konkursie języka angielskiego FOX – edycja 2023, oprócz znajomości słownictwa i struktur gramatycznych, uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści lektury. W konkursie wzięli udział Emma Krasuska z klasy 2ERa oraz Borys Turonek z klasy 2P. Średni wynik, który uzyskali uczniowie wyniósł 76.92%  i uplasował naszą szkołę na I miejscu w powiecie poznańskim oraz […]

Kopernik 2023
Wędrówki śladami Kopernika

Znamy już laureatów konkursu z cyklu ,,Wędrówki po Polsce” – SZLAK KOPERNIKAŃSKI. Z okazji przypadającej w tym roku 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, zadanie konkursowe polegało na wykonaniu prezentacji pt. „Szlak Kopernikański w Polsce”. W pracy należało uwzględnić jak najwięcej miejsc, śladów przebywania i działalności Mikołaja Kopernika w naszym kraju. Oto autorzy najbardziej ciekawych, nagrodzonych […]

Gwiazda ZSE 2023
Gwiazda Zespołu Szkół Ekonomicznych!

W tym roku szkolnym grono pedagogiczne, po raz pierwszy w historii „Staszica”, ufundowało nagrodę specjalną dla absolwenta – Gwiazdę Zespołu Szkół Ekonomicznych. Gwiazda to symbol mądrości, przewodzenia, symbolizuje nadzieję i szczęście. Gwiazdą nazywa się osobę podziwianą. Statuetkę „Gwiazdy” postanowiono przyznać Aleksandrowi Pomarkiewiczowi – za stawianie sobie ambitnych celów i wytrwałość w dążeniu do ich realizacji, […]

Najlepsza absolwentka 2023
Najlepsza Absolwentka 2023!

Serdeczne gratulacje dla Dominiki Kuberki – absolwentki z najwyższą średnią ocen z 4 lat nauki (średnia powyżej 5!!!), zdobywczyni wielu tytułów laureatki i finalistki olimpiad i turniejów z zakresu rachunkowości oraz umiejętności menedżerskich. Jesteśmy dumni z Twoich sukcesów Dominiko! Listy gratulacyjne dla Dominiki wręczyły także przedstawicielki firm patronackich: Bridgestone SSC i Carl Zeiss SSC.

Sportowcy 2023
Dziękujemy absolwentom – sportowcom!

Absolwenci 2023 odnosili nie tylko sukcesy naukowe! W imieniu nauczycieli WF absolwentom za sukcesy sportowe podziękowała p. Aleksandra Rozalska: „Są wśród Was zawodnicy, którzy startowali w swojej wiodącej dyscyplinie, ale są też tacy, którzy przez 4 lata wspomagali inne szkolne reprezentacje. To Wy dzieliliście naukę ze sportem, reprezentowaliście naszą szkołę w zawodach miejskich, ale także […]

Skip to content