Niemiecki nie tylko w Niemczech!

12 kwietnia uczniowie pierwszych klas: ekonomicznej i rachunkowości,  wzięli udział w warsztatach w Ośrodku Kultury Austriackiej UAM. Ucząc się języków obcych poznaje się także kulturę danego kraju, a w przypadku języka niemieckiego jest to również Austria. Warto także przypomnieć, że znajomość języka niemieckiego jest dużym atutem na poznańskim rynku pracy. Zajęcia były prowadzone w formie prezentacji i warsztatów. Uczniowie wykazali się swoją wiedzą z różnych dziedzin: historii, geografii, kultury, muzyki, gastronomii, a nawet architektury.
Organizatorki: Magda Wojciechowska, Lidia Kasprzak
Skip to content