13 września 2023 (21)
Ważna informacja!

Kandydaci do klas 1! Jeżeli chcecie podjąć naukę w naszej szkole, to do 17 lipca 2024 do godz. 15.00 musicie donieść oryginał świadectwa i wyników egzaminu. Nie zapomnijcie pobrać dodatkowych dokumentów z zakładki „Dla kandydata” (wypełnione musi podpisać rodzic) i dostarczyć razem ze świadectwem do szkoły. 18 lipca zostanie wywieszona w szkole lista przyjętych, czyli […]

Podsumowanie 23_24
Na zakończenie roku :)

My, w szkole, żyjemy w innej rzeczywistości 🙂 U nas rok kończy się wtedy, gdy inni świętują już półmetek kolejnego roku 🙂 Ale tak samo jak inni mamy czas podsumowań i podziękowań dla osób i instytucji, które nas wspierały. 🔵 Serdecznie dziękujemy firmom patronackim: Grant Thornton Poland, MAN Shared Services Center i Ingka BSC (IKEA) […]

13 września 2023 (20)
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wnioski o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej będą przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydawania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego, tj. od dnia 9 lipca 2024 r. Wnioski o wgląd będzie można składać (od 9 lipca br.) za pośrednictwem systemu […]

13 września 2023 (70)
Podręczniki

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny znajdziesz tutaj: https://zsepoznan.pl/podreczniki-2/ Jak co roku używane podręczniki można sprzedać/kupić na zamkniętej grupie szkolnej https://www.facebook.com/groups/374703122994359 Klasy I będą mogły dołączyć do tej grupy po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia do naszej szkoły – każda osoba będzie weryfikowana!

13 września 2023 (69)
Ważne terminy!

Wszystkim kandydatom przypominamy najważniejsze terminy:  Od 21 czerwca – 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – należy przedłożyć KOPIE świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającej imiona i nazwiska […]

13 września 2023 (65)
Zasłużone wakacje!

Zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024! Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że rozpoczęły się waaaakacjeee! Aby tradycji stało się zadość wręczyliśmy nagrody za wyniki w nauce, wysoką frekwencję, sukcesy w konkursach, osiągnięcia sportowe i zrealizowane projekty. Doceniamy jednak każdą i każdego z naszych uczniów, którzy włożyli wiele wysiłku w codzienną pracę i naukę! Wiemy – w technikum nie […]

Skip to content