Nie tylko zdawalność, ale także i wyniki!

Uczniowie klas V nie tylko uzyskali wysoki wskaźnik zdawalności, ale także świetne wyniki z części praktycznej egzaminu!

W zawodzie technik rachunkowości aż 12 uczniów (na 23 zdających) uzyskało rewelacyjny wynik 100% punktów z części praktycznej, czyli wykonało zadanie egzaminacyjne bez żadnego błędu! Pozostali uczniowie z tej klasy uzyskali: 9 uczniów wynik 90 – 99% punktów, 2 uczniów wynik 80 – 89% .

W zawodzie technik org. turystyki także 12 uczniów wykonało zadanie praktyczne bezbłędnie, a pozostałe uczennice osiągnęły wynik ponad 91-99% punktów!

W zawodzie technik informatyk również odnotowano 12 wyników z części praktycznej na poziomie 100%, w tym Filip i Mateusz mają 100% punktów zarówno z części praktycznej jak i pisemnej!

Uczniowie w zawodzie technik ekonomista również uzyskali bardzo ładne wyniki: 4 uczniów ma wynik 100% z części praktycznej, a pozostali uzyskali wyniki 91-99%! Dodatkowo Natalia uzyskała wynik 100% z obydwu części egzaminu – pisemnej i praktycznej!
Nie zawiedli naszych oczekiwań także uczniowie w zawodzie technik programista:  6 uczniów uzyskało 100% z części praktycznej, Mateusz uzyskał 100% z części pisemnej, a Darek pobił w tej klasie rekord wynikiem 100% z obydwu części egzaminu!

7 wyników 100% uzyskali także uczniowie w zawodzie technik reklamy a 13 uczniów miało wynik 91-99%.

Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowujących ich do egzaminu serdecznie gratulujemy!

Skip to content