Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Dyrektor: Krzysztof Redliński – WOS

Wicedyrektorzy:
Emilia Mendak – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych
Katarzyna Weiss  – wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego, nauczyciel chemii, informatyki
Anna Kaczmarek Olejniczak – pełniąca obowiązki Dyrektora w Szkole Policealnej i KKZ, przedmioty zawodowe ekonomiczne

Pedagog szkolny: Karolina Markiewicz
Psycholog szkolny: Paulina Zawodniak
Kierownik szkolenia praktycznego: Domeradzka Anna, przedmioty zawodowe reklamowe
Biblioteka: Małgorzata Tylman, Małgorzata Gorzejewska

Nauczyciele:
Alinowska Małgorzata – język polski
Baranowska Karolina – wychowanie fizyczne
Barski Radosław – przedmioty zawodowe informatyczne
Bednarska Renata – matematyka
Borek Dorota – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Boruń – Różańska Roksana – język angielski
Budzicz Małgorzata – przedmioty zawodowe turystyczne
Ciechomska Agata – przedmioty zawodowe reklamowe
Czykun Violeta – język angielski
Danielewicz Maria – przedmioty zawodowe reklamowe
Domeradzka Anna – przedmioty zawodowe reklamowe i ekonomiczne
Drab Renata – matematyka
Dybczyńska Romualda – wychowanie fizyczne
Dzwoniarek Anna – matematyka
Dzwoniarek Martyna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Gibadło-Słomian Sylwia – przedmioty zawodowe turystyczne
Głowacz Przemysław – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona, programowanie
Golczewska Natalia – biologia
Grzelak Marlena – język angielski
Hofman-Gierka Elżbieta – fizyka
Inwanowski Krzysztof – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
Jankowska – Łukomska Aneta – geografia
Juraszyk Katarzyna – przedmioty zawodowe reklamowe
Kaczmarek Magdalena – język polski
Kaczmarek – Olejniczak Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Karwowska Agnieszka – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona, programowanie
Kasprzycka Janeta – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kiełbowicz Małgorzata – język polski
Kłos Romana – historia, WOS, prawo
Koczorowska Joanna – historia, historia i społeczeństwo
Komorniczak Jolanta– przedmioty zawodowe ekonomiczne
Krajewska Joanna – język angielski
Kubiak Marcin – przedmioty zawodowe informatyczne
Kubiak Michał – przedmioty zawodowe informatyczne
Kuć Mariusz – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka, programowanie
Kwaśniewska Honorata – język angielski, język niemiecki
Lewandowska Małgorzata – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Lipińska Ewa – geografia, geografia turystyczna
Maciejewska Małgorzata– przedmioty zawodowe ekonomiczne
Maksajdowska Anna – język angielski
Mączyński Włodzimierz – edukacja dla bezpieczeństwa
Mielnik Jacek – przedmioty zawodowe informatyczne
Mikołajczak Rafał – przedmioty zawodowe informatyczne, programowanie
Nietz Magdalena – wychowanie fizyczne
Nowak Beata – przedmioty zawodowe reklamowe, matematyka
Olejniczak Joanna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Olszewski Jakub – programowanie
Pawlak Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Pietralik Ewa – plastyka
Pietrzak Rafał – język niemiecki
Przybylska Karolina – język polski
Ptaszek Mateusz – wychowanie fizyczne
Retman Tomasz – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona, programowanie
Rozalska Aleksandra- wychowanie fizyczne
Sadowski Bogusław – informatyka
Sebzda Karina – historia, WOS, historia i społeczeństwo, przedm. zawodowe turystyczne
Stawecka Ewelina – język angielski
Stelmach Joanna – geografia
Świerczyński Krzysztof – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Ulchurski Łukasz – wychowanie fizyczne
Urbaniak Joanna – chemia
Velikov Valentin – język angielski
ks. Wegner Maciej – religia
Wełnitz Piotr – przedmioty zawodowe informatyczne
Wesołowska Ewelina – język niemiecki
Wiercińska Dorota – język niemiecki
Wojciechowska Magda – język niemiecki
Wojciechowski Aleksander – język angielski
ks. Wojdowski Dawid – religia
Wrzosek Elżbieta – chemia
Żełobowska Magdalena – język angielski

Złota tarcza

Złota Szkoła - ranking 2022
Skip to content