Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Dyrektor: Krzysztof Redliński – WOS

Wicedyrektorzy:
Emilia Mendak – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych
Katarzyna Weiss  – wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego, nauczyciel chemii, informatyki
Anna Kaczmarek Olejniczak – pełniąca obowiązki Dyrektora w Szkole Policealnej i KKZ, przedmioty zawodowe ekonomiczne

Pedagog szkolny: Karolina Markiewicz
Psycholog szkolny: Barbara Marcinkowska
Kierownik szkolenia praktycznego: Domeradzka Anna, przedmioty zawodowe reklamowe
Biblioteka: Małgorzata Tylman, Małgorzata Gorzejewska

Nauczyciele:
Apanasewicz Kamilla – język niemiecki
Baranowska Karolina – wychowanie fizyczne
Barski Radosław – przedmioty zawodowe informatyczne
Bednarska Renata – matematyka
Borek Dorota – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Boruń – Różańska Roksana – język angielski
Brenk Agnieszka – przedmioty zawodowe turystyczne
Budzicz Małgorzata – przedmioty zawodowe turystyczne
Ciechomska Agata – przedmioty zawodowe reklamowe
Czykun Violeta – język angielski
Danielewicz Maria – przedmioty zawodowe reklamowe
Domeradzka Anna – przedmioty zawodowe reklamowe i ekonomiczne
Drab Renata – matematyka
Dybczyńska Romualda – wychowanie fizyczne
Dzwoniarek Anna – matematyka
Dzwoniarek Martyna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Gibadło-Słomian Sylwia – przedmioty zawodowe turystyczne
Głowacz Przemysław – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona, programowanie
Golczewska Natalia – biologia
Hofman-Gierka Elżbieta – fizyka
Juraszyk Katarzyna – przedmioty zawodowe reklamowe
Kaczmarek Magdalena – język polski
Karwowska Agnieszka – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona, programowanie
Kasprzycka Janeta – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kiełbowicz Małgorzata – język polski
Koczorowska Joanna – historia, historia i społeczeństwo
Komorniczak Jolanta– przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kubiak Marcin – przedmioty zawodowe informatyczne
Kubiak Michał – przedmioty zawodowe informatyczne
Kwaśniewska Honorata – język angielski, język niemiecki
Lewandowska Małgorzata – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Lipińska Ewa – geografia, geografia turystyczna
Maciejewska Małgorzata– przedmioty zawodowe ekonomiczne
Maksajdowska Anna – język angielski
Małecka Agnieszka – informatyka
Mączyński Włodzimierz – edukacja dla bezpieczeństwa
Mielnik Jacek – przedmioty zawodowe informatyczne
Nietz Magdalena – wychowanie fizyczne
Nowak Beata – przedmioty zawodowe reklamowe, matematyka
Olejniczak Joanna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Pawlak Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Pietralik Ewa – plastyka
Pietrzak Rafał – język niemiecki
Przybylska Karolina – język polski
Retman Tomasz – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona, programowanie
Rozalska Aleksandra- wychowanie fizyczne
Sebzda Karina – historia, WOS, historia i społeczeństwo
Stawecka Ewelina – język angielski
Stelmach Joanna – geografia
Twarda Olga – język angielski
ks. Wegner Maciej – religia
Wełnitz Paweł – przedmioty zawodowe informatyczne
Wiercińska Dorota – język niemiecki
Wojciechowska Magda – język niemiecki
Wojciechowski Aleksander – język angielski
Wrzosek Elżbieta – chemia
Wysocka Bernadeta – wychowanie fizyczne
ks. Zgórecki Przemysław – religia
ks. Żurawski Jarosław – religia

Złota tarcza

Złota Szkoła - ranking 2022
Skip to content