Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Dyrektor:
Katarzyna Weiss

Wicedyrektorzy:
Emilia Mendak – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, doradca zawodowy i personalny
Agnieszka Karwowska – wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego, nauczycielka przedmiotów zawodowych informatycznych i programowania

Pedagog szkolny: Karolina Markiewicz
Psycholog szkolny: Barbara Marcinkowska

Psycholog szkolny: Paulina Zawodniak
Pedagog specjalny: Wojciech Gawlik
Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Domeradzka, przedmioty zawodowe reklamowe
Biblioteka: Małgorzata Tylman, Małgorzata Gorzejewska

Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024
Baranowska Karolina – wychowanie fizyczne
Bednarska Renata – matematyka
Budzicz Małgorzata – przedmioty zawodowe turystyczne
Ciechomska Agata – przedmioty zawodowe reklamowe
Czykun Violeta – język angielski
Danielewicz Maria – przedmioty zawodowe reklamowe
Domeradzka Anna – przedmioty zawodowe reklamowe i ekonomiczne
Drab Renata – matematyka
Drobczuk Iwona – język polski
Dybczyńska Romualda – wychowanie fizyczne
Dzwoniarek Anna – matematyka
Dzwoniarek Martyna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Gibadło-Słomian Sylwia – przedmioty zawodowe turystyczne
Głowacz Przemysław – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona,
Golczewska Natalia – biologia
Grzelak Marlena – język angielski
Hofman-Gierka Elżbieta – fizyka
Iwanowski Krzysztof – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
Juraszyk Katarzyna – przedmioty zawodowe reklamowe
Kaczmarek Magdalena – język polski
Kaczmarek – Olejniczak Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Karwowska Agnieszka – przedmioty zawodowe informatyczne, programowanie
Kasprzak Lidia – język niemiecki
Kasprzycka Janeta – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kępska Agnieszka – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kiełbowicz Małgorzata – język polski
Kłos Romana – historia, WOS, prawo
Koczorowska Joanna – historia, historia i społeczeństwo
Komorniczak Jolanta– przedmioty zawodowe ekonomiczne
Krajewska Joanna – język angielski
Krupiński Krzysztof – język angielski, przedmioty zawodowe reklamowe
Kubiak Marcin – przedmioty zawodowe informatyczne
Kubiak Michał – przedmioty zawodowe informatyczne
Kuć Mariusz – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka, programowanie
Kwaśniewska Honorata – język angielski, język niemiecki
Lewandowska Małgorzata – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Lipińska Ewa – geografia, geografia turystyczna
Maciejewska Małgorzata– przedmioty zawodowe ekonomiczne
Maksajdowska Anna – język angielski
Mączyński Włodzimierz – edukacja dla bezpieczeństwa
Mendak Emilia – podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe
Mielnik Jacek – przedmioty zawodowe informatyczne
Mikołajczak Rafał – przedmioty zawodowe informatyczne, programowanie
Mizerka Magdalena – geografia
Nietz Magdalena – wychowanie fizyczne
Nowak Beata – przedmioty zawodowe reklamowe, matematyka
Olejniczak Joanna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Olszewski Jakub – programowanie
Pastwa Katarzyna – programowanie
Pawlak Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Prokopczuk Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne
Pietralik Ewa – plastyka
Pietrzak Rafał – język niemiecki
Przybylska Karolina – język polski
Ptaszek Mateusz – wychowanie fizyczne, programowanie
Retman Tomasz – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka rozszerzona, programowanie
Rozalska Aleksandra- wychowanie fizyczne
Sebzda Karina – historia, WOS, historia i społeczeństwo, przedm. zawodowe turystyczne
Stelmach Joanna – geografia
Ulchurski Łukasz – wychowanie fizyczne
Urbaniak Joanna – chemia
Velikov Valentin – język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne
ks. Wegner Maciej – religia
Wełnitz Piotr – przedmioty zawodowe informatyczne
Weiss Katarzyna – chemia, informatyka
Wesołowska Ewelina – język niemiecki
Wojciechowska Magda – język niemiecki
Wojciechowski Aleksander – język angielski
ks. Wojdowski Dawid – religia
Wrzosek Elżbieta – chemia
Żełobowska Magdalena – język angielski

Złota tarcza

2024-technikum-zloto
Skip to content