Rada Rodziców

Skład  Prezydium  Rady  Rodziców

Przewodniczący – p. Tomasz Gałęski
I wiceprzewodniczący – p. Agnieszka Malich-Mikołajczak
II wiceprzewodniczący – p. Krystyna Bartkowiak
Członkowie:
I członek – p. Małgorzata Sypniewska-Bero
II członek – p. Artur Bogusz

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący – p. Marcin Piotrowicz
I członek – p. Magdalena Konieczny
II członek – p. Agnieszka Puchała

Adres email Rady Rodziców: rada.rodzicow@zsepoznan.pl

Numer konta Rady Rodziców:

Santander Bank Polska S.A.

65 1090 1346 0000 0001 5145 1245  – Rada Rodziców

Złota tarcza

2024-technikum-zloto
Skip to content