Rada Rodziców

Skład  Prezydium  Rady  Rodziców na rok 2021/2022

Rafał Beśka – przewodniczący

Agnieszka Malich-Mikołajczak – wiceprzewodnicząca

Tomasz Gałęski – wiceprzewodniczący

Magdalena Konieczny –  członek

Monika Sypniewska –  członek

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2021/2022

Marcin Piotrowicz – przewodniczący

Beata Pałuka – wiceprzewodnicząca

Julita Gruszczyńska – członek

Adres email Rady Rodziców: rada.rodzicow@zsepoznan.pl

Numer konta Rady Rodziców:

PKO I Oddział:32 1020 4027 0000 1402 0031 4229  – Rada Rodziców

Złota tarcza

Złota Szkoła - ranking 2022
Skip to content