Pedagog/Psycholog

Pedagog i psycholog w szkole pełnią szczególną rolę. Przede wszystkim, dosłownie i w przenośni, nie oceniają. Obowiązuje ich tajemnica oraz zasady etyki zawodowej, a tylko za zgodą zainteresowanego, istotne informacje zostają przekazane osobom, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu  problemu. Tym samym pedagog i psycholog mogą pełnić rolę łącznika oraz mediatora pomiędzy rodzicem a uczniem lub uczniem i nauczycielem.

Droga uczennico, drogi uczniu! Do pedagoga/psychologa warto przyjść porozmawiać gdy:

  • nie radzisz sobie z nauką
  • potrzebujesz rady i pomocy w trudnej dla Ciebie sprawie
  • masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić
  • ktoś stosuje wobec ciebie przemoc
  • czujesz, że Twoje samopoczucie psychiczne lub fizyczne uległo pogorszeniu
  • chcesz porozmawiać z kimś życzliwym

Dodatkowo psycholog, w sytuacjach tego wymagających, po rozpoznaniu sprawy, może zasugerować konsultację z lekarzem psychiatrą lub podjęcie psychoterapii.

Z pedagogiem i psychologiem szkolnym można  się kontaktować mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem dziennika Librus lub osobiście.

Karolina H. Markiewicz Paulina Zawodniak
poczta elektroniczna Librus Pedagog Markiewicz Karolina Psycholog Paulina Zawodniak
poczta mailowa karolina.markiewicz@zsepoznan.pl paulina.zawodniak@zsepoznan.pl
telefony 61 867 22 22,  504 823 857
Dzień Karolina H. Markiewicz
pedagog
Barbara Marcinkowska
psycholog
Paulina Zawodniak
psycholog
Wojciech Gawlik
pedagog specjalny
poniedziałek 7.30 – 10.30 10.30 – 14.30 12.00 – 16.00 ———
wtorek 7.30 – 12.30 10.30 – 16.00 8.30 – 12.30 12.50-16.50
środa 7.30 – 11.00 10.30 – 14.30 12.30 – 16.45 13.50-17.50
czwartek 8.00 – 14.00 11.00-16.00 ———– 12.50-16.50
piątek 7.30  – 12.00 11.30 – 15.00 ———– 11.50-16.50

Rodziców naszych uczniów, którzy chcą osobiście zasięgnąć porady psychologa lub pedagoga, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.

Opiekę nad uczniami naszej szkoły oraz ich rodzinami sprawuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu, ul. Sierakowska 23. Wydaje ona opinie (m.in. o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym dysleksji, dysortografii i dysgrafii) i orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego; o potrzebie kształcenia specjalnego i inne.

Kontakt: https://www.ppp2poznan.pl/

tel. 61 852 85 58

e-mail: sekretariat@ppp2poznan.pl

  • 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów,
  • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
  • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  • 800 70 2222 – wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Złota tarcza

2024-technikum-zloto
Skip to content