Pedagog/Psycholog

Pedagog i psycholog w szkole pełnią szczególną rolę. Przede wszystkim, dosłownie i w przenośni, nie oceniają. Obowiązuje ich tajemnica oraz zasady etyki zawodowej, a tylko za zgodą zainteresowanego, istotne informacje zostają przekazane osobom, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu  problemu. Tym samym pedagog i psycholog mogą pełnić rolę łącznika oraz mediatora pomiędzy rodzicem a uczniem lub uczniem i nauczycielem.

Droga uczennico, drogi uczniu! Do pedagoga/psychologa warto przyjść porozmawiać gdy:

 • nie radzisz sobie z nauką
 • potrzebujesz rady i pomocy w trudnej dla Ciebie sprawie
 • masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić
 • ktoś stosuje wobec ciebie przemoc
 • czujesz, że Twoje samopoczucie psychiczne lub fizyczne uległo pogorszeniu
 • chcesz porozmawiać z kimś życzliwym

Dodatkowo psycholog, w sytuacjach tego wymagających, po rozpoznaniu sprawy, może zasugerować konsultację z lekarzem psychiatrą lub podjęcie psychoterapii.

Z pedagogiem i psychologiem szkolnym można  się kontaktować mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem dziennika Librus lub osobiście.

Karolina H. Markiewicz Barbara Marcinkowska
poczta elektroniczna Librus Pedagog Markiewicz Karolina Psycholog Marcinkowska Barbara
poczta mailowa karolina.markiewicz@zsepoznan.pl barbara.marcinkowska@zsepoznan.pl
telefony 61 867 22 22,  504 823 857
DYŻURY
Karolina H. Markiewicz

pedagog

Barbara Marcinkowska

psycholog

poniedziałek 12.00 – 15.30 9.00 – 13.30
wtorek 7.30 – 13.00 10.30 – 15.00
środa 12.00 – 15.30 10.00 – 15.00
czwartek 7.30 – 12.30 10.30 – 15.00
piątek 7.30 – 12.00 10.00 – 13.30

Rodziców naszych uczniów, którzy chcą osobiście zasięgnąć porady psychologa lub pedagoga, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.

Opiekę nad uczniami naszej szkoły oraz ich rodzinami sprawuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu, ul. Sierakowska 23. Wydaje ona opinie (m.in. o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym dysleksji, dysortografii i dysgrafii) i orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego; o potrzebie kształcenia specjalnego i inne.

Kontakt: https://www.ppp2poznan.pl/

tel. 61 852 85 58

e-mail: sekretariat@ppp2poznan.pl

 • 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów,
 • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
 • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 800 70 2222 – wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Złota tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr I w ZSE w Poznaniu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2021
Skip to content