Centrum Wolontariatu

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny czy stan zdrowia. Wolontariat daje szansę wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności, zawarcia przyjaźni, rozwijania zainteresowań, zdobycia doświadczenia oraz sprawdzenia się w wybranej dziedzinie.
W Zespole Szkół Ekonomicznych przykładamy dużą wagę do propagowania idei wolontariatu, poprzez udział zarówno uczniów jak i młodzieży w różnorodnych akcjach na rzecz innych.


Działania w ramach wolontariatu i ich koordynatorzy:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Małgorzata Lewandowska
 • Klub szkół UNICEF – Małgorzata Lewandowska
 • Góra Grosza – Magdalena Nietz
 • Szlachetna Paczka – Karolina Markiewicz
 • pomoc dla schroniska dla zwierząt – Magdalena Nietz i samorząd uczniowski
 • świąteczne zbiórki żywności – Karolina Markiewicz
 • akcja honorowego krwiodawstwa – Martyna Dzwoniarek, Roma Dybczyńska
 • okazjonalne zbiórki dla poszkodowanych uczniów ZSE – Karolina Markiewicz
 • akcja Drugie Życie (na rzecz transplantologii) –  Magdalena Nietz
 • edukacja w zakresie świadomego zapisania się do bazy dawców szpiku. Współpraca z Drużyną Szpiku – Karolina Baranowska/Karolina Markiewicz
 • wspomaganie lokalnych akcji wolontariackich

KODEKS WOLONTARIUSZA

 1. Być pewnym chęci niesienia pomocy innym.
 2. Być przekonanym, o wartości tego co się robi.
 3. Być lojalnym, zgłaszać sugestie.
 4. Przestrzegać zasad, nie krytykować zasad, których się nie rozumie.
 5. Mówić otwarcie, nie pozwalać, by tłumione wątpliwości, odciągnęły od tego co najważniejsze.
 6. Chętnie się uczyć, rozszerzać swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać, starać się wiedzieć jak najwięcej o swojej pracy i organizacji.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą, będziesz pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.
 9. Być osobą, na której można polegać, praca jest zobowiązaniem czyli wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić.
 10. Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie, samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Złota tarcza

2024-technikum-zloto
Skip to content