Kierownik szkolenia praktycznego

Kierownik szkolenia praktycznego: Anna Domeradzka

Poniedziałek   13.30 – 16.00
Środa               10.50 – 14.15
Czwartek         10.50 – 13.20

  1. Współpraca z zakładami pracy przy organizacji praktyk zawodowych
  2. Opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny
  3. Monitorowanie i ocena końcowa przebiegu praktyk zawodowych
  4. Współpraca z wychowawcami klas oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotów zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego, zawodowego
  5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia praktycznego
  6. Organizacja egzaminów zawodowych

Złota tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że  Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr I w ZSE w Poznaniu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2021
Skip to content