Garść inspiracji dla pierwszaków!

Wizyty w firmach patronackich są nie tylko kształcące, ale i inspirujące! Szczególnie dba o to zawsze team z centrum finansowo – księgowego Bridgestone EMEA SSC, który skupił się podczas tegorocznej wizyty na tym, jak kształcić kompetencje przyszłości, radzić sobie ze strachem, dbać o rozwój osobisty i zachować balans między pracą a życiem osobistym.
Dla uczniów klasy pierwszej były to nowe zagadnienia, ale szkoła średnia to jest właśnie ten czas, gdy trzeba zacząć myśleć nie tylko o rozwoju zawodowym, ale szerzej popatrzeć na swoją przyszłość.
Serdeczne podziękowania dla organizatorów!

Skip to content