Ranking szkół „Zwolnionych z Teorii”

Na współczesnym rynku pracy ogromną rolę odgrywa posiadanie kompetencji miękkich: umiejętności pracy w zespole, komunikacji, planowania, zarządzania projektem in. Te wszystkie umiejętności zdobywają uczniowie realizując projekty społeczne. Projekty „CyberS” i „Wyedukowani” wymagały ogromnego zaangażowania i radzenia sobie z kryzysami. Gratulujemy naszym uczniom sukcesu i zdobycia międzynarodowego certyfikatu zarządzania projektami zgodnego ze standardami międzynarodowego instytutu Project Management Institute.
Dzięki naszym zespołom uczniowskim, realizującym projekty społeczne w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, szkoła znalazła się na zaszczytnym 50. miejscu w Polsce (na 277 szkół), 6 miejscu w Wielkopolsce i 4 w Poznaniu, w Rankingu Szkół „Zwolnieni z Teorii”.
W Rankingu wyróżniane są szkoły, które wspierają u uczniów zdobywanie kompetencji miękkich a młodzież rozwija się poprzez działanie w praktyce.
Dziękujemy Projekt_cybers i Wyedukowani.pl oraz naszym uczniom pracującym w międzyszkolnym projekcie Postaw na Przedsiębiorczość ❤ – to miejsce to Wasza zasługa! Opiekunem projektów była p. Emilia Mendak – #NauczycielZwolnionyZTeorii
Skip to content