Jesteśmy dumni!

Priorytetem w technikum jest zdobycie jak najwyższych kompetencji zawodowych. Czerwcowy egzamin zawodowy na zakończenie trzeciej klasy potwierdza, że nasi uczniowie są świetnie przygotowani do swojej przyszłej pracy.
Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom bardzo wysokich wyników:
** technik programista – zdało 100%, średni wynik części pisemnej 86%, średni wynik części praktycznej 95%, 8 uczniów uzyskało wynik 100% na części praktycznej, nie popełniając ani jednego błędu!
** technik ekonomista – zdało 100% uczniów, średni wynik cz. pisemnej: 88%, cz. praktycznej: 99%. 8 uczniów uzyskało wynik 100% z części praktycznej, a Nikola Królska uzyskała wynik 100% z obydwu części! Gratulacje Nikola!
** technik organizacji turystyki – zdało 100% uczniów, średni wynik z cz. pisemnej 81%, z części praktycznej 93%, 2 uczniów osiągnęło wynik 100% z cz. praktycznej!
** technik rachunkowości – zdało 97% (nie powiodło się tylko 1 uczniowi!), średni wynik z cz. pisemnej: 85%, z cz. praktycznej 95%. Wynik 100% punktów z cz. praktycznej osiągnęło aż 14 uczniów a kolejne 18 osób miało wynik 90-99%!
** technik informatyk – zdało 96% (brak sukcesu tylko u 1 ucznia), średni wynik cz. pisemnej 75%, cz. praktycznej 95%, aż 15 uczniów osiągnęło wynik 100% z cz. praktycznej!
** technik reklamy – zdało 93% (nie powiodło się tylko 2 osobom), średni wynik cz. pisemnej 78%, cz. praktycznej 88%, 1 osoba osiągnęła wynik 100% z części praktycznej.
Życzymy podobnych sukcesów na kolejnych egzaminach!
Skip to content