Informacja dla kandydatów do ZSE

Drodzy Kandydaci,
informujemy, że 20 lipca 2022 r. o godz.10.00 na stronie szkoły (zakładka Rekrutacja) zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  Pamiętajcie, że chęć nauki w szkole należy potwierdzić, dostarczając do niej  do 1 sierpnia 2022 (godz. 15.00) ORYGINAŁY świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego należy wypełnić inne dokumenty potrzebne do organizacji pracy w klasach pierwszych, ich lista znajduje się w poniższym linku, a wzory każdego z nich można pobrać ze strony szkoły (zakładka Rekrutacja).

Link do Wykazu dokumentów

Do 24 sierpnia 2022 należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość kształcenia w poszczególnych klasach , na które otrzymacie w naszej szkole imienne skierowania.

Do zobaczenia w szkole, trzymamy za Was kciuki!

Skip to content