Spotkania dla klas 8

Zbliża się czas wyboru przez uczniów szkoły ponadpodstawowej. Z doświadczenia wiemy, że w związku z pandemią, uczniowie mają problem z dostępem do bezpośredniej informacji o możliwościach dalszej edukacji.
Wychowawcom, doradcom zawodowym, pedagogom proponujemy organizację spotkania on-line dla ósmoklasistów,  podczas których uczniowie dowiedzą się:
– jakie trzeba mieć predyspozycje do tego, aby uczyć się w konkretnym zawodzie,
– jakie umiejętności zawodowe nabędą podczas nauki, 
– jakie są perspektywy pracy po ukończeniu szkoły,
– jakie są możliwości studiowania po ukończeniu technikum,
– jakie były progi punktowe w poprzednich latach,
– z jakimi firmami ze środowiska biznesowego współpracujemy.
Możliwości prezentacji:
– szczegółowe informacje o 1 zawodzie – ok. 30 min.
– informacje o dwóch pokrewnych zawodach (do wyboru: ekonomista+rachunkowość lub informatyk+programista) –  45 min.
– prezentacja o szkole i krótka informacja o wszystkich zawodach – 40 min.
Spotkanie odbywać się będzie na platformie Google Meet.
Ustalenia terminu dla klasy/grupy uczniów dokonuje wychowawca/doradca zawodowy/pedagog szkolny – wysyłając kilka propozycji dogodnych terminów (data i godzina) oraz informację o wybranej formie prezentacji na adres: emilia.mendak@zsepoznan.pl lub zse@zsepoznan.pl

Skip to content