Edukacja i bezpieczeństwo w jednym spotkaniu

Cieszymy się, że zaproszenie do spotkania z naszymi uczniami przyjęli przedstawiciele Komendy Policji Poznań-Grunwald: Katarzyna Grzegorek oraz  Mariusz Fabisiak. Spotkanie to, zorganizowane w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, miało na celu edukację naszej młodzieży z klas pierwszych i drugich na temat prawnej odpowiedzialności karnej nieletnich. Omówiono kwestie związane z dokonywaniem kradzieży w sklepach oraz problematyką cyberprzemocy, będącą obecnie jednym z obszarów o największym nasileniu przestępczości.

Podczas spotkania, nasza młodzież nie tylko uważnie wsłuchiwała się w prezentowane informacje, ale również aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadając pytania zarówno odnośnie do kwestii prawnych, jak i praktycznych aspektów bezpieczeństwa osobistego.

Warto podkreślić, że poruszane tematy dotyczyły również samoobrony w sytuacji napaści. Policjanci dzielili się praktycznymi wskazówkami, obejmującymi m.in. sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, wykorzystanie elementów stroju do samoobrony oraz konsekwencje wynikające z podjętych działań.

Dziękujemy serdecznie Pani Katarzynie Grzegorek i Panu Mariuszowi Fabisiakowi za poświęcony czas oraz cenne lekcje, które na pewno przyczynią się do zwiększenia świadomości naszej młodzieży w zakresie bezpieczeństwa.

Spotkanie to nie stanowiło jednorazowej inicjatywy. Wpisywało się w szerszy kontekst działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, który skierowany jest na rzecz wszechstronnego rozwoju i edukacji naszych uczniów.

Skip to content