Kto lubi chemię i fizykę?

W I semestrze roku szkolnego 2023/24  #naMarszalkowskiej realizowany jest projekt  „Chemia i fizyka od kuchni”. Autorkami projektu są Joanna Urbaniak i Elżbieta Hofman – Gierka. Obie są odpowiedzialne za przeprowadzanie zajęć w formie zajęć pozalekcyjnych (25 h). Głównym celem projektu jest ukazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej w szkole.
Projekt jest skierowany do 20 uczniów z klas I- IV, którzy wyrazili zainteresowanie dodatkowymi zajęciami z zakresu fizyki i chemii. Zajęcia odbywają się między innymi na Wydziale Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu oraz w Wielkopolskiej Szkole Medycznej. Uczniowie odwiedzają te placówki i uczestniczą w przygotowanych dla nich zajęciach warsztatowych.
Główne cele projektu:
– doskonalenie umiejętności wynikających z podstawy programowej  fizyki i chemii w szkole średniej;
-rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
-wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy;
-wyjaśnianie zjawisk fizycznych i chemicznych w oparciu o przeprowadzone eksperymenty.

Skip to content