Nasz samorząd działa i zdobywa nowe kompetencje!

27 i 28 września na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył się V Kongres Samorządów Uczniowskich. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego ZSE po raz piąty brały w nim udział. W tym roku poruszane zostały ważne tematy:
  • profilaktyka zdrowia psychicznego,
  • prawa uczniowskie
  • aktywizm społeczny młodych.
W kongresie brały udział SU, koła wolontariatu,  opiekunowie i opiekunki SU z aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego. W ramach kongresu odbyły się panele, dyskusje i rozmowy.
Skip to content