„Młodzi w dyplomacji”!

Staszic mówił, że należy „być narodowi użytecznym”.
Jak rozumieją to współcześnie uczniowie?
Pokazali to uczestnicy XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. W sesji brał także udział nasz uczeń Jakub Małek, działający w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania. W sali sesyjnej w Ratuszu we Wrocławiu, podczas obrad poruszony został temat „Młodzi w dyplomacji – nowe pokolenie przyszłością stosunków międzynarodowych”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: konsul Ukrainy, konsul Niemiec oraz konsul Indii, a na sesji był również obecny wiceprezydent Wrocławia.
Skip to content