Zaprezentuj się!

Samorząd Uczniowski ZSE nie tylko pozyskał fundusze, ale także zorganizował warsztaty dla uczniów #naMarszałkowskiej. Było to finał projektu ,,Zaprezentuj się” w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich. Warsztaty poprowadził Rafał Bartkowiak – certyfikowany przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwent naszej szkoły. W ciągu dwóch dni warsztatów uczestnicy uczyli się określania swoich celów i poznawali siebie nawzajem, aby następnie poprzez pracę w grupie, ciekawe debaty, kreatywne zadania i symulację rozmów o pracę, poznać tajniki dotyczące autoprezentacji i nauczyć się wykorzystywać je w życiu codziennym. Warsztaty były wspaniałym doświadczeniem wspomagającym uczestników w drodze do poznania samego siebie, pozyskiwania narzędzi i umiejętności autoprezentacji.

Serdecznie dziękujemy Rafałowi za wsparcie nas swoim doświadczeniem!

Skip to content