Podręczniki

Informujemy, że wykaz podręczników znajduje się w zakładce “O szkole”. Dla klas I jest sporządzony oddzielny wykaz, Uwaga! Technik informatyk pracuje w klasie I bez podręczników do przedmiotów zawodowych.