Nowe kompetencje dla naszych uczniów!

W drugim semestrze klasy 3R (reklama), 4R (reklama) i grupa z klasy 3i (informatyk) realizowały zajęcia w nowoczesnych laboratoriach Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu „Czas zawodowców dla Wielkopolski”.  W sumie każda z 5 grup uczestniczyła w dwóch modułach zajęć.

Klasy reklamy brały udział w zajęciach w laboratoriach multimediów, gdzie ćwiczyły wystąpienia publiczne przed kamerą, w tym nagrywanie setki dziennikarskiej, przygotowywanie informacji prasowej oraz przekazu reklamowego. W laboratorium marketingu uczniowie badali skuteczność reklamy przy użyciu eyetrackera stacjonarnego i mobilnego (badanie śledzenia wzroku odbiorcy reklamy), korzystali z urządzeń i aplikacji do facereadingu (badania emocji) oraz ze sprzętu VR (Virtual Reality).

Klasa informatyczna wzięła udział w zajęciach z cyberbezpieczeństwa, podczas których uczniowie nabyli umiejętności zabezpieczenia sieci przed atakami, pracując w laboratorium wyposażonym w nowoczesne mikrokontrolery, mikrokomputery, czujniki, routery, zapory sieciowe oraz serwery.

W laboratorium Skanowania 3D nauczyli się oceny zgodności uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną oraz nabyli umiejętności wykonywania pomiarów wyrobów produkcyjnych.

W bieżącym roku 3 uczennice z klasy 4R wezmą też udział w płatnych stażach wakacyjnych realizowanych w ramach tego projektu.

W kolejnym roku szkolnym w projekcie wezmą udział także inne klasy.

Czas zawodowców dla Wielkopolski to trzeci projekt z cyklu projektów Czas zawodowców, które od ponad 10 lat realizowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Politechniką Poznańską. Każda z edycji koncentruje się na działaniach wspierających i rozwijających kształcenie zawodowe w regionie, stąd celem projektu Czas zawodowców dla Wielkopolski jest  podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce poprzez realizację zadań zapewniających zarówno szeroki dostęp do możliwości podnoszenia kompetencji jak również systemowe działania na rzecz utrzymywania i rozbudowywania współpracy pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na edukację zawodową w regionie.

Skip to content