Wyjątkowi!

Każdy z naszych uczniów jest na swój sposób wyjątkowy – jedni osiągają świetne wyniki w nauce, inni sukcesy sportowe, jeszcze inni są utalentowani muzycznie lub artystycznie. Są też tacy, którzy mają nieprzeciętną osobowość, i to właśnie  ich postanowiła uhonorować Rada Pedagogiczna, przyznając nagrodę Osobowość Roku 2024. Nagroda jest przyznawana już kolejny rok absolwentowi/absolwentce, którzy wyróżnili się nieprzeciętnymi cechami swojego charakteru, zaangażowaniem, pozytywnym wpływem na otoczenie.

W tym roku zostały do tej nagrody nominowane dwie osoby: Agata Musielak, zaangażowana w organizację wielu projektów na rzecz społeczności lokalnej: „hot Wheels”, „My Way”, „Złap dystans z zachodu”, trzykrotna finalistka olimpiady „Zwolnieni z Teorii” (projekty nagrodzone „Brązowym Wilkiem” za najlepszy projekt w szkole, „Srebrnym Wilkiem za najlepszy projekt w województwie i nominacjami do „Złotych Wilków” na najlepszy projekt w Polsce), mentorka zespołów w tej olimpiadzie,  oraz Mateusz Kałek, finalista i laureat ogólnopolskich konkursów i turniejów z zakresu rachunkowości, realizator projektu społecznego „My Way”, aktywny działacz w Samorządzie Uczniowskim.

Wybór był trudny, bo jak zmierzyć to, co niemierzalne, czyli osobowość kandydata? Statuetka powędrowała w ręce Mateusza, ale zarówno On, jak i Agata, otrzymali od Rady Rodziców równorzędne nagrody finansowe w uznaniu ich działalności i zasług.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content