Działamy na rzecz organizacji olimpiady!

Minęło już 15 lat, od kiedy organizujemy, we współpracy z Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, ogólnopolski Turniej Talentów „Akademia Księgowego”. Kilka tysięcy uczestników, uczennic i uczniów technikum, dzięki nam i naszym partnerom, mogło rozwijać swoje zainteresowania księgowością i zdobywać płatne staże w znakomitych firmach, które ułatwiały im start na rynku pracy.
Czas na zmiany – staramy się o przekształcenie Turnieju w olimpiadę, dzięki czemu laureaci mogliby uzyskać zwolnienie z części pisemnej z egzaminu zawodowego w zawodzie technik rachunkowości.
Dziękujemy SKwP za współpracę i wsparcie w tych działaniach oraz p. Annie Pawlak za wieloletnią koordynację Turnieju!
Skip to content