Super wyniki!

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom wyników na maturze!
  • 100% uczniów zdało część pisemną,
  •  97% uczniów zdało część ustną,
  •  15 uczniów uzyskało 100% punktów z ustnego angielskiego!
Życzymy Wam sukcesów w rekrutacji na studia!
Skip to content