Jesteśmy dumni!

Sprawdź koniecznie statystyki sesji poniżej!
Serdecznie gratulujemy uczniom kończącym szkołę świetnych wyników na egzaminach zawodowych w sesji zimowej!
Egzaminy zdało 123 uczniów z 124 przystępujących, a przypominamy, że próg zdawalności na części praktycznej wynosi aż 75%!
Statystyki wg zawodów:
technik ekonomista (29 uczniów):
* zdało 100% uczniów (średnia dla kraju 89%),
* 14 os. uzyskało wynik 100% z części praktycznej,
* 3 os. miały wynik 100% zarówno z części pisemnej jak i praktycznej,
* średni wynik z części praktycznej: 98%.
technik rachunkowości (29 uczniów):
* zdało 100% uczniów (średnia dla kraju 87%)
* 13 os. uzyskało wynik 100% z części praktycznej
* 3 os. miały wynik 100% zarówno z części pisemnej jak i praktycznej
* średni wynik z części praktycznej: 98%
technik organizacji turystyki (21 uczniów)
* zdało 100% uczniów (średnia dla kraju 88%)
* 4 os. uzyskały wynik 100% z części praktycznej
* 1 os. 100% z części pisemnej
* średni wynik z części praktycznej: 94%
technik informatyk (27 uczniów)
* zdało 96% uczniów (średnia dla kraju 66%), nie zdała egzaminu 1 os.
* 15 os. uzyskało wynik 100% z części praktycznej
* 1 os. miała wynik 100% zarówno z części pisemnej jak i praktycznej
* średni wynik części praktycznej: 94%
technik reklamy (19 uczniów)
* zdało 100% uczniów (średnia dla kraju 91%),
* 11 os. uzyskało wynik 100% z części praktycznej
* 1 os. miała wynik 100% zarówno z części pisemnej jak i praktycznej
* średni wynik części praktycznej: 98%
Skip to content