Tajemniczy CSR

❓Jak prowadzić biznes w sposób społecznie odpowiedzialny?
❓Czy CSR wpisuje się w misję firmy?
❓Jakie działania w ramach CSR można podejmować na gruncie lokalnym, w najbliższym otoczeniu?
Ciekawe przykłady w tym zakresie poznała młodzież z klasy III patronackiej oraz klasy III informatycznej podczas spotkania z przedstawicielkami firm: Grant Thornton Poland, MAN Shared Services Center oraz Ingka BSC.
Skip to content