Informacja dotycząca rekrutacji

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Kandydat nie musi posiadać własnego Profilu Zaufanego, logowania do systemu Nabór można dokonać przez Profil Zaufany jednego z rodziców/opiekunów prawnych. W zakładce Rekrutacja zamieszczamy plik ze  szczegółową instrukcją składania wniosku.

Poniżej zamieszczamy link do  strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu, gdzie można odnaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tegorocznej rekrutacji.

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja – Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ko.poznan.pl)

Skip to content