Poznaj Santander Leasing!

Santander Leasing należy do grona firm patronackich opiekujących się klasami w zawodzie technik ekonomista/technik rachunkowości E/Ra.  Uczniowie klas pierwszych poznają sylwetki wszystkich tych firm, obszar ich działalności, strukturę organizacyjną. Podczas prezentacji Santander Leasing dowiedzieli się także czym jest tajemniczo brzmiący leasing,  jakie działania podejmuje ta firma na rzecz naszej planety w ramach projektu EKOlorowa, co pracownicy robią poza pracą oraz jak się uczą i rozwijają. Dla „pierwszaków” jest to pierwsze zetknięcie z potencjalnymi pracodawcami.

Skip to content