Społecznie odpowiedzialni!

Corporate Social Responsibility – czyli, jak firmy patronackie realizują założenia CSR?
Klasa 3 w zawodzie technik rachunkowości miała okazję spotkać się ze wszystkimi Patronami jednocześnie, aby usłyszeć jak w praktyce w tych firmach realizowana jest polityka społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy CSR to tylko sadzenie drzewek i inne działania proekologiczne, czy także dbałość o pracowników, o edukację młodego pokolenia, uczciwość w relacjach z kontrahentami? Jakie korzyści przynosi firmom CSR? To tylko kilka punktów z tego ciekawego spotkania 🙂
Skip to content