Warsztaty z Franklin Templeton

W kształceniu uczniów w technikum ważne jest powiązanie teorii z praktyką. Temu służyły warsztaty przeprowadzone przez firmę patronacką Franklin Templeton z zakresu kadr i płac.
Uczniowie klasy 2E/Ra2 dowiedzieli się jak wygląda „cykl życia” pracownika w firmie, zaczynając od przygotowania ogłoszenia, przez umawianie kandydatów, onboarding (przygotowanie umowy, niezbędnych dokumentów, konta pracowniczego, itd.), szkolenia wewnętrzne, aż po przygotowanie świadectw pracy (jeśli pracownik odchodzi) i prowadzenie teczek pracowniczych, itd.
Zostały też omówione dokumenty/dane niezbędne dla działu payroll, na podstawie których może zostać naliczone wynagrodzenie, dokonane  zgłoszenie do ZUS-u, firm benefitowych, itd. Ciekawym elementem było też omówienie paska płacowego.

Skip to content