Przypominamy!

Już tylko do jutra (poniedziałek) – 21 czerwca, do godz. 15.00, możesz złożyć dokumenty do naszej szkoły!
Oferujemy naukę w zawodach:
– technik rachunkowości
– technik reklamy
– technik organizacji turystyki
– technik informatyk
– technik programista
– technik ekonomista

Skip to content