217 komputerowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 AK 3I2-1/2 Wit.i apl. i
AK 2I2-2/2 Infor- roz-
  AK 3I2-1/2 Infor- roz-
 
2 8:00- 8:45 AK 3I2-1/2 Wit.i apl. i
AK 3I2-2/2 Wit.i apl. i
DO 2E1-2/2 Dział. przed
MM 3E1-2/2 Biuro rachun
AK 2I1-2/2 Infor- roz-
3 8:50- 9:35 WJ 3I2-2/2 Syst. baz dn
KO 2E2-2/2 Analiza.ek.i
AK 3I2-2/2 Wit.i apl. i
MM 3E1-2/2 Biuro rachun
RT 3I3-2/2 Wit.i apl. i
4 9:45-10:30 WJ 3I2-2/2 Syst. baz dn
AK 3I2-2/2 Infor- roz-
AK 3I/R-1/2 Infor- roz-
  RT 2I1-2/2 Wit.i apl. i
5 10:50-11:35 WJ 3I2-1/2 Syst. baz dn
  SK 3E1 Historia i s
KR 3I/R-2/2 E. pr.- etyk
RT 2I1 Z. z wych.
6 11:40-12:25 WJ 3I2-1/2 Syst. baz dn
    LM 3E1-1/2 Biuro rachun
RT 3I/R-1/2 Wit.i apl. i
7 12:35-13:20 JU 2R1-1/2 Org.sprz.rek
  RT 3I/R-1/2 Wit.i apl. i
ES 3I/R-1/2 Syst. baz dn
 
8 13:30-14:15 JU 2R1-1/2 Org.sprz.rek
RT 2I1-1/2 Infor- roz-
RT 3I3-1/2 Wit.i apl. i
ES 3I/R-1/2 Syst. baz dn
RT 3I3-2/2 Prog. apl. i
9 14:25-15:10 JU 2R1-1/2 Org.sprz.rek
RT 3I3-2/2 Wit.i apl. i
RT 3I3-1/2 Wit.i apl. i
ES 3I/R-1/2 Syst. baz dn
RT 3I3-2/2 Prog. apl. i
10 15:15-16:00 JU 2R1-1/2 Org.sprz.rek
RT 3I3-1/2 Prog. apl. i
  ES 3I/R-1/2 Syst. baz dn
 
11 16:05-16:50   RT 3I3-1/2 Prog. apl. i
     
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum