Turniej Talentów „AKADEMIA KSIĘGOWEGO”
Turniej Talentów „AKADEMIA KSIĘGOWEGO” – nowa edycja

Turniej Talentów „Akademia Księgowego”, organizowany przez naszą szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce –  Oddział Wielkopolski ma już wieloletnią tradycję. Finaliści i laureaci to perełki, najlepsi z najlepszych przyszłych księgowych. Kontynuując tę tradycję rozpoczynamy kolejną edycję Turniej Talentów „Akademia Księgowego” – 2023/2024. Regulamin oraz terminarz są dostępne tutaj.

Rekrutacja - informacja dla kandydatów
Informacja dla kandydatów

Drodzy Kandydaci, informujemy, że 2 sierpnia 2022 między godziną 12.00 a 13.00 lista uczniów przyjętych zostanie wywieszona w holu szkoły oraz opublikowana na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja – lista uczniów przyjętych.

Rekrutacja - informacja dla kandydatów
Informacja dla kandydatów do ZSE

Drodzy Kandydaci, informujemy, że 20 lipca 2022 r. o godz.10.00 na stronie szkoły (zakładka Rekrutacja) zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  Pamiętajcie, że chęć nauki w szkole należy potwierdzić, dostarczając do niej  do 1 sierpnia 2022 (godz. 15.00) ORYGINAŁY świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego należy wypełnić inne […]

Informacja dotycząca rekrutacji

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Kandydat nie musi posiadać własnego Profilu Zaufanego, logowania do systemu Nabór można dokonać przez Profil Zaufany jednego z rodziców/opiekunów prawnych. W zakładce Rekrutacja zamieszczamy plik ze  szczegółową instrukcją składania wniosku. Poniżej zamieszczamy link do  strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu, gdzie można odnaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące […]

Skip to content