Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wnioski o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej będą przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydawania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego, tj. od dnia 9 lipca 2024 r.
 • Wnioski o wgląd będzie można składać (od 9 lipca br.) za pośrednictwem systemu ZIU https://ziu.gov.pl/login
 • Logowanie w systemie ZIU https://ziu.gov.pl/login jest możliwe za pomocą otrzymanego w szkole loginu i hasła (lub za pomocą profilu zaufanego).
 • UWAGA! OKE NIE NADAJE LOGINÓW I HASEŁ DO ZIU.
 • Możliwe jest także złożenie wniosku o wgląd pocztą tradycyjną (załącznik 25a) na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań.
 • UWAGA! WNIOSKI PRZESYŁANE DO OKE W POZNANIU
 • PRZED 9 LIPCA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 • Wglądy do prac będą odbywać się w formie stacjonarnej w Poznaniu, w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warzywnej 24.
 • OKE w Poznaniu nie udostępnia prac do wglądu w formie elektronicznej.
 • Odpowiedzi na wniosek o wgląd, informujące o dacie i miejscu wglądu, Komisja będzie przesyłać na adres e-mailowy oraz SMS-em na nr telefonu podane we wniosku. Dotyczy to również wniosków przesłanych pocztą tradycyjną.
 • Wyznaczenie innego terminu wglądu niż ustalony przez OKE będzie możliwe po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu.
 • Kolejne informacje zostaną opublikowane na stronie OKE w dniu 11 lipca.
 • ZASADY WGLĄDU https://www.oke.poznan.pl/…/822/em_zasady_wgladu_2024.pdf
Skip to content