Ważne terminy!

Wszystkim kandydatom przypominamy najważniejsze terminy: 

  • Od 21 czerwca – 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – należy przedłożyć KOPIE świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podanie najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w szkole.
  • W dniach 11 lipca – 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie ORYGINAŁU świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i ORYGINAŁU zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • W dniu 18 lipca 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów PRZYJĘTYCH i nieprzyjętych do szkoły.
  • W dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 15.00 – opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
Skip to content