Bądź społecznie odpowiedzialny!

CSR. Czy to tylko sadzenie drzewek i prezenty świąteczne dla dzieci z domów dziecka? Jak bardzo szerokie jest znaczenie tego pojęcia i jak firmy przekładają to na realne działania wobec własnych pracowników, kontrahentów , środowiska lokalnego oraz w co robią w skali globalnej?
Swoimi interesującymi działaniami w tym zakresie podzieliły się z klasą 3E/Ra przedstawicielki firm patronackich Bridgestone EMEA SSC oraz Franklin Templeton.

Skip to content