Spotkanie z praktykiem biznesu

Z wielką przyjemnością po raz kolejny powitaliśmy na lekcjach w naszej szkole p. Annę Bednarczyk. Tematem spotkania było „Inwestowanie okiem przedsiębiorcy” a zajęcia były prowadzone w ramach projektu „Postaw na Przedsiębiorczość”. Uczniowie klasy II  zawodzie technik reklamy nabyli wiedzę z zakresu: wolność finansowa, pieniądz jako środek tezauryzacji, inwestowanie w walutę, w złoto, nieruchomości, kryptowaluty, inwestowanie w fundusze, gra na giełdzie. Prelegentka z chęcią dzieliła się swoimi doświadczeniami, mówiąc nie tylko o sukcesach, ale także o potknięciach. Podczas zajęć uczniowie wyznaczali też cele, które chcą osiągnąć po ukończeniu szkoły oraz za 10 lat.
Skip to content