Samorząd Uczniowski zdobył dofinansowanie!

W ramach realizowanej przez Miasto Poznań V edycji konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich” Komisja Konkursowa rozpatrzyła pozytywnie wniosek nadesłany przez Samorząd Uczniowski Zespółu Szkół Ekonomicznych na realizację projektu pn. „Prezentuj się z klasą”, przyznając dofinansowanie w wysokości 1.650 zł.
Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności doceniła i przyznała pełne dofinansowanie tym projektom, w których widoczne było zaangażowanie młodzieży – zarówno w przygotowanie aplikacji, jak i planowaną realizację pomysłu.
Wyrazy uznania dla uczennic i uczniów przygotowujących założenia projektowe oraz dla opieki Samorządu Uczniowskiego p. Magdaleny Nietz.
Skip to content