Wolne miejsca!

Zapraszamy do składania wniosków w naborze uzupełniającym. Zwolniły się pojedyncze miejsca we wszystkich zawodach, w tym w techniku rachunkowości. Czytaj dalej…Instrukcja składania wniosku: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty Do 5 sierpnia do godz. 15.00 w systemie Nabór należy dołączyć ponownie wszystkie niezbędne dokumenty a wydrukowany i podpisany przez rodzica wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Skip to content