Ważne terminy dla kandydatów

Jeżeli 22 lipca znajdziesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych (lista wywieszona w szkole i opublikowana na naszej stronie www), to musisz dopełnić dodatkowych formalności, aby zostać przyjętym do naszej szkoły. Najważniejsze dokumenty, które musisz dostarczyć w podanym terminie, to świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu. Pozostałe dokumenty znajdziesz w zakładce DLA KANDYDATA/REKRUTACJA. Większość z nich wymaga podpisu rodziców!