Nie spóźnij się!

UWAGA KANDYDACI!
Zostało już tylko kilka dni na wczytanie przez Was do systemu Nabór świadectw ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu ósmoklasisty!
Druga opcja: kserokopie tych dokumentów możecie dostarczyć osobiście do szkoły w godz. 8-15 (szkoła pierwszego wyboru)
Skip to content