Śp. Janina Weidner

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…”

Takim właśnie człowiekiem była Pani Dyrektor Janina Weidner, która odeszła 14 marca 2021 roku w wieku 83 lat. Ze szkołą na Marszałkowskiej była związana przez blisko 35 lat. Najpierw jako nauczyciel, potem wicedyrektor i wreszcie dyrektor – do 1992 roku. Po przejściu na emeryturę jeszcze przez szereg lat współpracowała ze szkołą jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.
Nagrodzona nagrodą Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji. Ale najważniejszą nagrodę, jak mówiła, otrzymała od uczniów – została wybrana Najsympatyczniejszym Nauczycielem Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wszyscy, którzy mieli zaszczyt poznać Panią Dyrektor i pracować u jej boku powiedzą zgodnie, że wraz z jej odejściem żegnamy wspaniałego Nauczyciela, Przyjaciela i Człowieka.

Takich ludzi, jak Pani Dyrektor Janina Weidner, już nie ma…..

Pogrzeb śp. Janiny Weidner odbędzie się 24 marca o godz. 9.30 na cmentarzu Junikowskim

Skip to content