Stypendystki Prezesa Rady Ministrów!

Serdecznie gratulujemy Zosi (szkoła ponadgimnazjalna) i Emilce (szkoła ponadpodstawowa), uczennicom naszego technikum, zdobycia stypendium Prezesa rady Ministrów i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content