Absolwenci!

Informujemy, że na grupie szkolnej zostały zamieszczone deklaracje na egzaminy poprawkowe w czerwcu 2021 r.. Prosimy o dostarczenie wypełnionych deklaracji zgodnie z podaną instrukcją.

Skip to content