Artystyczna strona „zawodowców”

Miło nam poinformować o uznaniu, z którym spotkały się artystyczne talenty naszych uczniów. Jury Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego FarBoBajanie przyznało III miejsce i nagrodę w konkursie dla Soffi Herasymets (klasa reklamy), za pracę plastyczną inspirowaną wierszem Bolesława Leśmiana ,,Wiosenne zmory’’. W Wojewódzkim Konkursie Literackim BaśnioBranie wyróżnienie otrzymał Krystian Nolberczak (klasa turystyczna) za opowiadanie pt. ,,Człowiek w masce’’. Krystiana wyróżniono za umiejętność „wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości”.

Obu wydarzeniom, w ramach projektu czytelniczego SłowoDziej, związanego z mitologią słowiańską, towarzyszył konkurs kreatywny dla nauczycieli, w którym praca plastyczna p. Małgorzaty Gorzejewskiej zdobyła II miejsce. Przedsięwzięcie było pilotowane przez bibliotekę szkolną. Twórcom serdecznie gratulujemy!

Skip to content